Home | Αρχική | Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην Ελλάδα

Μιλάμε με την Εθνική Συντονίστρια του θεσμού

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 16 ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα συμμετέχει όλο και πιο δυναμικά με όλο και περισσότερες πόλεις και φορείς να αναδεικνύουν το θεσμό. Η εθνική συντονίστρια, κυρία Καλλιόπη Παπαδάκη, μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες

 

Μιλήστε μας για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και την σημασία της

Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική απαρτίζεται από ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας αστικής περιοχής. Κατά συνέπεια, στον κατάλογο των πολιτικών της Ε.Ε. που περιγράφονται ως απαραίτητες για την επίτευξη της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), εμπεριέχονται η «προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της αρχής της συμπαγούς πόλης αποβλέποντας στην αντιστροφή της αστικής διάχυσης», η «διαχείριση του ελεύθερου χώρου και του αστικού πρασίνου», «η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής (υπό την ευρεία έννοια) υποβάθμισης ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων – συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και των νεόπτωχων- και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών», «η ένταξη κεντρικών πυρήνων, περιμετρικών περιοχών και περιαστικών ζωνών σε ενιαίες στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης» κ.λ.π.

Στο παραπάνω πλαίσιο το 2002 θεσπίστηκε ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (EUROPEANMOBILITYWEEK). Πρόκειται για μια εκστρατεία δράσεων και επικοινωνίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σε γενικές γραμμές η εκστρατεία του EUROPEANMOBILITYWEEK προσπαθεί να επηρεάσει θέματα κινητικότητας και αστικών μεταφορών, καθώς και να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Δίνει επίσης την ευκαιρία στους ανθρώπους να εξερευνήσουν το ρόλο των οδών της πόλης και να πειραματιστούν με πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ειδικότερα, η εκστρατεία αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να παρουσιαστούν οι εναλλακτικές λύσεις βιώσιμης κινητικότητας για τους κατοίκους μιας αστικής περιοχής και να εξηγήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις – με απώτερο στόχο να προκληθούν αλλαγές συμπεριφοράς και να σημειωθεί πρόοδος προς τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης στρατηγικής για τις μεταφορές για την Ευρώπη.

 

Οι τοπικές αρχές ενθαρρύνονται έντονα να χρησιμοποιήσουν την Εβδομάδα για να δοκιμάσουν νέα μέτρα για την αστική κινητικότητα και να λάβουν ανατροφοδότηση από το κοινό. Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να συναντηθούν και να συζητήσουν τις διάφορες πτυχές της κινητικότητας, να βρουν καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων και να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες ή μέτρα σχεδιασμού.

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Το Ζάγκρεμπ δοκιμάζει σχάρες ποδηλάτων σε λεωφορεία

 

Γιατί είναι καθοριστικό για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων να επενδύουν στη βιώσιμη κινητικότητα;

Η σύγχρονη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος είναι αναμφίβολα μια πόλη συμπαγής πιο οικολογική, που ανταποκρίνεται στους όρους της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, και που εν τέλει, βελτιώνει τους όρους διαβίωσης των κατοίκων της. Μια τέτοια πόλη αποτελεί την πιο οικονομική αστική δομή όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση, στη ζήτηση για μετακίνηση, στη παροχή βιώσιμων μεταφορών και γενικά στην αποδοτικότητα των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό προάγεται η αστική αναγέννηση, η αναζωογόνηση του κέντρου και η δυνατότητα πρόσβασης. Η πρόσβαση ή αλλιώς προσπελασιμότητα αναφέρεται στην ευκολία του πολίτη να φθάσει τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τους προορισμούς (ευκαιρίες). Η εύκολη προσβασιμότητα από ποικίλα μέσα μεταφοράς διευρύνει τις προσπελάσιμες περιοχές και κατά συνέπεια έχει μεγάλη κοινωνική σημασία. Συνεπώς η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω πολιτικών, δράσεων και έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της μη- μηχανοκίνητης μετακίνησης και των δημόσιων μεταφορών (κίνηση με ποδήλατο, πεζή μετακίνηση, υψηλή χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, και μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου) αποτελεί ένα άκρως βιώσιμο μοντέλο και στηρίζει την συνεκτική βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την άνθηση της οικονομίας των πόλεων, την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση και ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους (επισημαίνεται ότι έχει υπολογιστεί ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αυξάνεται).

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Skirt Ride στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

 

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους αλλά επίσης αφορά και στην μετακίνηση των αγαθών και των υπηρεσιών (οι μεταφορές ευθύνονται για το 25% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να περιλαμβάνονται στις μετρήσεις οι θαλάσσιες μεταφορές. Εκ του συγκεκριμένου συνόλου για το 70% ευθύνονται οι οδικές μεταφορές, εκ των οποίων το 70% αφορά τις αστικές μεταφορές).

Η πόλη που επενδύει στην βιώσιμη κινητικότητα, έχει πιο ασφαλείς, υγιείς και φιλικές προς τον άνθρωπο γειτονιές, καλή ποιότητα ατμόσφαιρας (μείωση των εκπομπών και της ενεργειακής κατανάλωσης), προάγει πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό που εστιάζουν στην λεπτομέρεια και στον τρόπο που οι δρόμοι, τα κτίρια και το τοπίο δίνουν αξία στον δημόσιο χώρο, προωθεί τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και τον χρήστη, έχει ενισχυμένη κοινωνική συνοχή, προάγει την δημοκρατία, την ισοτιμία και την ισονομία.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή;

 Ο Εθνικός Συντονιστής που έχει ορίσει το ΥΠΕΝ, έχει αρμοδιότητες επικοινωνιακές και θεματικές. Στο επικοινωνιακό επίπεδο, οι αρμοδιότητες είναι:

 • Προώθηση της εκστρατείας της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και συσχετισμό της με την εκστρατεία για τις «Έξυπνες πόλεις», και τις Eurocities που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Προώθηση των κάθε χρόνο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους δήμους της χώρας (είναι σημαντικό οι δήμοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες πολιτικές και πρωτοβουλίες, που θα επιφέρουν πραγματικά οφέλη).
 • Προώθηση της δημιουργίας δικτύων πόλεων civinet του CIVITAS σε συνεργασία με τις δομές του ΥΠΕΝ.
 • Προώθηση της εκπαίδευσης στελεχών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σχετικά με το θέμα (διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων προς επιμόρφωση στελεχών) σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΑΑ καθώς και με σχετικές ομάδες των δήμων.
 • Ενημέρωση των στελεχών των ΟΤΑ για τα νέα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία σχετικά με το θέμα.
 • Προβολή του έργου του ΥΠΕΝ σχετικά με το θέμα.
 • Προώθηση και συσχετισμός των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
 • Συνεργασία με φορείς, συλλόγους και δίκτυα που σχετίζονται με το θέμα.

Όσον αφορά στο θεματικό επίπεδο, αναλαμβάνει τα εξής:

 • Προώθηση προς την πολιτική ηγεσία νέων ιδεών στην κατεύθυνση της υποστήριξης της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα μέρος της οποίας είναι και η Προσβασιμότητα, με προτάσεις για επιλογή και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας.
 • Συσχετισμός των ήπιων μορφών μετακίνησης στο επίπεδο φυσικού σχεδιασμού και έργου με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς ενημέρωση των τοπικών συντονιστών.
 • Συμβολή στη συνεχή επικαιροποίηση και συμπλήρωση των κανονισμών, προτύπων και προδιαγραφών και εισήγηση για νέες κανονιστικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες.
 • Συνεργασία με τις Δ/νσεις του ΥΠΕΝ και φορείς για χωροταξικά-πολεοδομικά-περιβαλλοντικά-ενεργειακά ζητήματα καθώς και την αντίστοιχη διοικητική δομή – τμήμα αστικής κινητικότητας του ΥΠΟΜΕΔΙ
 • Προώθηση και υποστήριξη της εφαρμογής από τους δήμους, καινοτόμων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών με τα θέματα κινητικότητας και προσβασιμότητας, αστικής ανάπλασης και αστικής ανάπτυξης.
 • Υποστηρικτικός και συμβουλευτικός ρόλος προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες δραστηριότητες για την εκστρατεία καθώς και για μόνιμα μέτρα για την περιοχή τους.

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Η Εθνική Συντονίστρια της European Mobility Week στην Ελλάδα, Καλλιόπη Παπαδάκη

 

Τι δουλειά γίνεται ως τώρα στην Ελλάδα και πώς έχει εξελιχθεί ο θεσμός τα τελευταία χρόνια

Η επικοινωνιακή εκστρατεία του ΥΠΕΝ για την βιώσιμη κινητικότητα ξεκίνησε το 2010. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η μέχρι τώρα πορεία της .

       Εγγραφές Ελληνικών Δήμων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας κατά τα έτη 2010-2016 και στόχος 2017 (Σύνολο Ελληνικών Δήμων: 325)

Το 2013 ανατέθηκαν καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή και στην συνέχεια η εκστρατεία συνεχίστηκε όπως περιγράφεται :

2013: Ανάθεση καθηκόντων Εθνικού Συντονιστή στα τέλη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2013, μετά από συνεχόμενη, χαμηλή συμμετοχή Δήμων μέχρι και τότε.

2014: Χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της εκστρατείας με ορίζοντα τη συμμετοχή των 200 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας μέχρι και το 2020. Ανάληψη καθηκόντων νέων Δημάρχων, μετά τις Δημοτικές Εκλογές, την 1η Σεπτεμβρίου, μόλις 15 ημέρες πριν την έναρξη της καμπάνιας. Η Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται δυναμικά στο χάρτη των συμμετεχόντων χωρών και η καμπάνια εμφανίζει στη χώρα τις πρώτες δυναμικές ανόδου. Πραγματοποίηση της ετήσιας ευρωπαϊκής συνάντησης των Εθνικών Συντονιστών στην Αθήνα.

2015: Η (ευρωπαϊκή) καμπάνια κορυφώθηκε την ημέρα των Εθνικών Εκλογών (22/09/2015), και την ταυτόχρονη αυξητική τάση των ευρωσκεπτιστικών συναισθημάτων στη χώρα. Παρόλα αυτά έκανε νέο ρεκόρ εγγραφών και έφερε τη χώρα στη δεκάδα των κορυφαίων διοργανωτών και το Δήμο Τρικκαίων στις 10 καλύτερες υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Κινητικότητας. Για πρώτη φορά δε αναφέρθηκε η χώρα για επιτυχημένες πρακτικές στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην επίσημη αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, SOER 2015 (State and Outlook of the Environment 2015)

2016: Η καμπάνια συνέχισε την πετυχημένη της πορεία με νέο ρεκόρ εγγραφών αλλά και υποψηφιοτήτων για το ευρωπαϊκό βραβείο. Η χώρα κατατάχθηκε στην πεντάδα των πιο επιτυχημένων διοργανωτών, οι Έλληνες ήταν στη υψηλότερη δεκάδα (εθνικοτήτων) των επισκεπτών της ευρωπαϊκής σελίδας, τα κοινωνικά δίκτυα του ΥΠΕΝ έκαναν ρεκόρ διαδραστικότητας με το κοινό και ο Δήμος Σάμου ήταν στις 10 καλύτερες υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Κινητικότητας.

2017: Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠΕΝ και του ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης), πραγματοποιήθηκε Ημερίδα – εκπαιδευτικό συνέδριο στις 30/5 στο οποίο κλήθηκαν εκπρόσωποι Δήμων της χώρας (με πληθυσμό μεγαλύτερο από 25.000 κατοίκους) και αποτέλεσαν το πρώτο Δίκτυο Τοπικών Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότητας το οποίο εξασφαλίζει την καλύτερη συνεργασία ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διάχυση της πληροφορίας για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Η 30/5 σηματοδότησε την ταυτόχρονη έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης και της φετινής καμπάνιας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που έχει ως στόχο την εγγραφή πάνω από 100 Δήμων της χώρας, ελπίζοντας την επίτευξη μέχρι και 150 εγγραφών. Στο πλαίσιο της μέγιστης δυνατής συμμετοχής της χώρας στην πανευρωπαϊκή κίνηση προς μία μετάβαση σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς έχουν ήδη γίνει και οι πρώτες επαφές με τους εκπροσώπους της πρωτοβουλίας CIVITAS 2016-2020 στο Ρέθυμνο με τους οποίους έχει συζητηθεί η δυνατότητα ένταξης δράσεων βιώσιμης κινητικότητας του ΥΠΕΝ προς χρηματοδότηση.

Ο στόχος της Ημερίδας που ήταν η προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα η αύξηση της συμμετοχής Δήμων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας και η ανάπτυξη ενός δικτύου Τοπικών Συντονιστών βιώσιμης κινητικότητας επετεύχθη με σημαντική συμμετοχή και πολλά θετικά σχόλια από όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες.

Την Ημερίδα χαιρέτησε και προλόγισε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, «ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για το 25% των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Ειδικότερα, οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 70% των εκπομπών του τομέα μεταφορών. Συνεπώς, πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα των μεταφορών, καθώς η συνολική πρόοδος είναι μικρή». Στην ομιλία του, ανέφερε επιπλέον και τη σύνδεση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τις αστικές αναπλάσεις και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (π.χ. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας στις πόλεις) μέσω κατάλληλου βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου, που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις πολιτικές και τις δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, ανέπτυξε ο Juan Caballero, συντονιστής της Ευρωπαϊκής εβδομάδας αστικής κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στην καθαρή μετακίνηση, αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική για το ποδήλατο, και τονίζοντας κι αυτός με τη σειρά του τον σημαντικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Η Ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία με πολλές συμμετοχές. Έχουμε την ευχαρίστηση να δεχόμαστε καθημερινά ενθουσιώδη και ενθαρρυντικά ηλεκτρονικά μηνύματα επ’ αυτού.

Για τον λόγο αυτό το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΑΑ και το ΥΠΕΝ, επαναλαμβάνουν την διοργάνωση στην Θεσσαλονίκη, στις 8 Σεπτεμβρίου.

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Εκδηλώσεις στο Μάλμο

 

Είχαμε κάποιες διακρίσεις ελληνικών πόλεων στο θεσμό;

Όπως προαναφέρθηκε το 2015 και το 2016, ο Δ. Τρικκαίων και ο Δ. Σάμου έφτασαν στην τελική 10άδα και διεκδίκησαν το ευρωπαϊκό βραβείο. Το 2015 για πρώτη φορά έγινε ειδική μνεία στην χώρα, για τις επιτυχημένες πρακτικές στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην επίσημη αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, SOER 2015 (State and Outlook of the Environment 2015). Το 2016 η χώρα κατατάχθηκε στην πεντάδα των πιο επιτυχημένων διοργανωτών, οι Έλληνες ήταν στη υψηλότερη δεκάδα (εθνικοτήτων) των επισκεπτών της ευρωπαϊκής σελίδας, τα κοινωνικά δίκτυα του ΥΠΕΝ έκαναν ρεκόρ διαδραστικότητας με το κοινό.

 

Τι ετοιμάζεται για φέτος;

Κάθε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ επικεντρώνεται σε ένα ειδικό θέμα σχετικό με τη βιώσιμη κινητικότητα. Το θέμα αυτής της χρονιάς είναι «Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα». Προωθεί τις λύσεις συνεργατικής κινητικότητας και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα των καθαρότερων τρόπων μεταφοράς. Οι τεχνολογίες έξυπνης μεταφοράς μπορούν επίσης να διευκολύνουν την κοινή χρήση μετακίνησης. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις επιλογές συνεργατικής κινητικότητας που είναι διαθέσιμες για τη μετακίνηση στις πόλεις τους, αλλά και για τη μετακίνηση ανάμεσα σε κωμοπόλεις και πόλεις και σε περιαστικές περιοχές. Οι «κοινές υπηρεσίες κινητικότητας», ο πυρήνας του θέματος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017, είναι μέρος της ευρύτερης «συνεργατικής οικονομίας» ή της «οικονομίας διαμοιρασμού», που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή ατζέντα της συνεργατικής οικονομίας.

Φέτος στις 18 Ιουλίου για πρώτη φορά διοργανώθηκε webinar στο οποίο συμμετείχαν οι golden participants του 2016. Η διοργάνωση είχε μεγάλη επιτυχία και παρακολουθήθηκε από πολύ μεγάλο αριθμό δήμων, ιδιαιτέρως στην χώρα μας. Επίσης για πρώτη φορά ανακοινώθηκε η θέσπιση ειδικού βραβείου για μικρές πόλεις (μέχρι 50.000 κατοίκους) το οποίο θα ισχύσει από φέτος.

Το δίκτυο με τους Τοπικούς Συντονιστές Βιώσιμης Κινητικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν προστεθεί 159 ονόματα και ο στόχος είναι να συμπληρωθεί με εκπροσώπους από όλους του δήμους της χώρας. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως δίκτυο μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων, στενά συνδεδεμένου με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Το ΥΠΕΝ και το Πράσινο Ταμείο προώθησε την χρηματοδότηση ΣΒΑΚ προς τους δήμους της χώρας. Ήδη εκπονούνται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 150 ΣΒΑΚ, καθώς αναμένεται η σχετική ΚΥΑ για την εκταμίευση των αντίστοιχων κονδυλίων, όπως είπε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Γιώργος Πατρίκιος, ενώ χρηματοδότηση προβλέπεται και για δήμους ακόμα και με 1500 κατοίκους, προκειμένου να καλυφθούν και αγροτικοί δήμοι. Επιπλέον, στα σχέδια προτάσεων είναι και προγράμματα νησιωτικής κινητικότητας.

 

Επιπρόσθετα προωθούνται προτάσεις για την περιαστική κινητικότητα και για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου (μεγάλος αριθμός νησιωτικών δήμων με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολύ διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα και πόλεις), τόσο σε θεματικό όσο και σε θεματικό επίπεδο, οι οποίες θα ανακοινωθούν συν τω χρόνω.

 

Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κινητικότητας
Μαθήματα ποδηλάτου για παιδιά στο Athens Bike Festival

 

Πώς μπορούν να παρακολουθούν οι πολίτες τις εξελίξεις και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας; 

Η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι προσβάσιμη από όλους στο παρακάτω link : http://www.mobilityweek.eu. Σε αυτήν καθημερινά υπάρχουν ενημερώσεις για τα την πορεία των συμμετοχών στην εκστρατεία καθώς και πλήρη ενημέρωση για το «θέμα», τα εργαλεία της καμπάνιας, το γραφικό και γραφιστικό υλικό κλπ. Επίσης υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών, όλα τα καινούργια νέα, πληροφορίες για τις βραβεύσεις, και για την εκστρατεία MOBILITYACTIONS.

Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, ενημερώνεται κάθε χρόνο με τις σχετικές κεντρικές ανακοινώσεις και το Γρ.Τύπου ενημερώνει με τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου.

Επίσης υπάρχει η ιστοσελίδα στο facebook, «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» στην οποία αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και νέα. Μέσω του δικτύου των Τοπικών Συντονιστών έχει ζητηθεί από τους συμμετέχοντες δήμους να στέλνουν στοιχεία, φωτογραφίες και ανακοινώσεις προκειμένου να αναρτώνται στην εν λόγω σελίδα του FB.

Επιπλέον στοιχεία για κάθε δήμο χωριστά, κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει στα social media των δήμων που συμμετέχουν στην εκστρατεία.

 

 

SaveSave

SaveSave

Δείτε επίσης

δήμος καρδίτσας ποδήλατο

Ο Δήμος Καρδίτσας πιστοποιείται ως «Cycle Friendly Employer»

Καρδίτσα, η μόνη ελληνική πόλη με «μποτιλιάρισμα» σε ποδηλατόδρομο! Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ο πρώτος ...

La passione

La PASSIONE: Υψηλή ραπτική και ιταλική φινέτσα για ποδηλάτες με ΠΑΘΟΣ! 

Η La Passione εντυπωσιάζει με το πάθος της να σχεδιάζει υπέροχα ρούχα! Η ποδηλασία είναι ...

Ξεκινά το Cyprus Sunshine Epic 2020

Ο διεθνής αγώνας Cyprus Sunshine Epic που προσελκύει τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ποδηλασίας, είναι ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Pin It on Pinterest