Home | Αρχική | Oι όροι του διαγωνισμού Upgrade my Bike!
Shimano XT M8100

Oι όροι του διαγωνισμού Upgrade my Bike!

H Eurotrade LTD, ο επίσημος αντιπρόσωπος της Shimano για την Ελλάδα, σας προσκαλεί να καταγράψετε για ένα μήνα τα χιλιόμετρά σας στο Strava και να μπείτε στην κλήρωση για μια Shimano XT M8100 αλλά και αρκετά ακόμη δώρα.

 

Η διαδικασία του διαγωνισμού είναι απλή: Μπαίνετε στο Club “Shimano-MTB Greece” στο Strava, καταγράφετε τα χιλιόμετρά σας από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου και, αν ποδηλατήσετε πάνω από 150 χιλιόμετρα σε αυτό το διάστημα, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πλήρες “Upgrade” του ποδηλάτου σας και την τοποθέτηση – δωρεάν – της Shimano XT M8100 στο ποδήλατό σας!

 

Upgrade my bike
Διαγωνισμός με έπαθλο την τοποθέτηση μιας Shimano XT M8100

Διαβάστε τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού:

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Το ΜΒΙΚΕ με έδρα την Αθήνα και την οδό Ψυχάρη 45, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Upgrade my Bike» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου (www.strava.com) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Παπαγεωργίου Α. και Σία ΕΕ» (περαιτέρω ΜΒΙΚΕ) και οι εξωτερικοί συνεργάτες του περιοδικού MBIKE.
(β) Οι εργαζόμενοι της εταιρίας Ν. Μανιατόπουλος ΑΕ και Eurotrade ΕΠΕ
(γ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και συνεργάτες και οι σύζυγοι τους.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να γίνουν μέλη στην αντίστοιχη στελίδα του Strava.com που αφορά το Club της Shimano-MTB Greece και να ακολουθήσουν τη διαδικασία καταγραφής χιλιομέτρων του Strava.

6. Δώρο
O Nικητής θα κερδίσει μια ολοκληρωμένη σειρά Shimano XT M8100 η οποία περιλαμβάνει:
Δισκοβραχίονα 170mm με 32Τ
Κασέτα 10-51Τ
Υδραυλικά δισκόφρενα 4πίστονα (ρότορες, μανέτες, καλώδια κλπ)
• Χειριστήρια • Αλυσίδα
Κέντρα boost 32H
To κόστος του πλεξίματος των τροχών (ο νικητής πρέπει να προμηθεύσει στεφάνια και ακτίνες)
• Το κόστος της τοποθέτησης της σειράς, σε Shimano Service Center της επιλογής του νικητή

Το δώρο επιλέχθηκε από το ΜΒΙΚΕ βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Το ΜΒΙΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα, τις βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή τη χρήση του Δώρου, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση/επισκευή του ή άλλη αποκατάσταση ζημιάς προερχόμενη από αυτά.
Η ευθύνη του ΜΒΙΚΕ περιορίζεται στη διάθεση του Δώρου αποκλειστικά μέσω της αναφερόμενης διαδικασίας παράδοσης του Δώρου στο Νικητή. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο δώρο. Το δώρο δεν προσφέρεται ως μεμονωμένα τεμάχια αλλά αυστηρά τοποθετείται στο ποδήλατο του νικητή καθώς αυτό εκφράζει και το πνεύμε του διαγωνισμού – Αναβάθμισε το ποδήλατό μου (Upgrade my bike).

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Του Διαγωνισμού
Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα μέσα στην περίοδο από την έναρξη έως τη λήξη του διαγωνισμού. Τα χιλιόμετρα μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε τύπο ποδηλάτου. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2019, ζωντανά, στο κατάστημα «Ποδήλατα Τσιρίκος«, Περικλέους 2 &  Κηφισίας 212, Νέο Ψυχικό Αθήνα, με την παρουσία συμβολαιογράφου. Η διαδικασία της κλήρωσης θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα έχει προηγειθεί πρόσκληση όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Η παρουσία του συμμετέχοντα δεν κρίνεται υποχρεωτική για την ένταξή του στην κλήρωση και την ανάδειξή του ως νικητή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή του ανωτέρω υπό Δώρου θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) Νικητής και δύο (2) επιλαχόντες.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάδειξή τους στο διαδικτυακό τόπο www.mbike.gr, ο δε Νικητής θα ενημερωθεί από το Διοργανωτή, με email και μήνυμα μέσω της σελίδας του Strava. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του σχετικού Δώρου του Διαγωνισμού, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω Νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο επιλαχόντα του εν λόγω Νικητή. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο Νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω Νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός της προθεσμίας που εκεί ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω Νικητή, και σε περίπτωση μη πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο επιλαχόντα στον 2ο επιλαχόντα του εν λόγω Νικητή.

9. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων
Ο Νικητής του ανωτέρω υπό Δώρου του Διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, με οποιοδήποτε από τα μέσα έχει θέσει στη διάθεσή του Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 5 ανωτέρω, προκειμένου να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής αυτού.

Σε περίπτωση που ο Νικητής του σχετικού Δώρου εντός της ως άνω προθεσμίας είτε δεν προσέλθει είτε αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, επιλαχόντα του Νικητή, και στην περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του, με οποιοδήποτε από τα μέσα έχει θέσει στη διάθεσή του Διοργανωτή ή αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, στο πρόσωπο του 2ου επιλαχόντα του Νικητή.

Προϋπόθεση κατακύρωσης των ανωτέρω υπό 6 Δώρου είναι επίδειξη από το Νικητή του Δώρου ή από τους τυχόν επιλαχόντες τους στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Υποχρεωτική για την παραλαβή του δώρου, θεωρείται η προσκόμιση από τον νικητή, σε ένα Shimano Service Center, οπουδήποτε στην Ελλάδα, του ποδηλάτου του για την τοποθέτηση του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν είναι σε θέση να προσκομίσει το ποδήλατο ή δεν διαθέτει για οποιοδήποτε λόγο ποδήλατο κατάλληλο για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης σειράς, αυτομάτως ακυρώνεται και το δώρο κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα ή στον δεύτερο, αν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα με τον πρώτο. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για το ανωτέρω Δώρο, ο Διοργανωτής δικαιούται να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά το Νικητή και τους επιλαχόντες του εν λόγω Δώρου.

10. Δώρο στον συμμετέχοντα που θα πραγματοποιήσει τα περισσότερα χιλιόμετρα
Σε εκείνον ανάμεσα στους συμμετέχοντες που θα πραγματοποιήσει τα περισσότερα χιλιόμετρα εντός της περιόδου ανάμεσα στην έναρξη και τη λήξη του διαγωνισμού, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις μετρήσεις του Strava και συγκεκριμένα του Club «Shimano-MTB Greece» θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο Bike Fitting by Shimano, προσφορά του καταστήματος «Ποδήλατα Τσιρίκος». Η πραγματοποίηση των μετρήσεων που προϋποθέτει η υλοποίηση του Bike Fitting γίνεται αποκλειστικά στο κατάστημα «Ποδήλατα Τσιρίκος», σε χρόνο και ώρα που θα καθοριστεί ύστερα από συννενόηση και σύμφωνα με το πρόγραμμα κράτησης ημερομηνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του καταστήματος «Ποδήλατα Τσιρίκος» εντός 12 μηνών και συγκεκριμένα το αργότερο ως τις 9 Νοεμβρίου 2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, η προσφορά παύει να ισχύει. Το Bike Fitting είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.

11. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mbike.gr. Το ΜΒΙΚΕ και η εταιρεία Eurotrade EΠΕ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα του Νικητή και να δημοσιεύσουν φωτογραφία του καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του Δώρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

12. Προσωπικά Δεδομένα
Ο Διοργανωτήςενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του Νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά το ανωτέρω Δώρο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου αυτού. Εννοείται ότι μετά την παράδοση του Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών ή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στον όρο 5 του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/παράδοση των Δώρων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 2016500.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.mbike.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό Upgrade my Bike συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Δείτε επίσης

Athens Bike Festival powered by ΔΕΗ

Athens Bike Festival 2024 powered by ΔΕΗ

12,13,14 Απριλίου 2024, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου κλείνει φέτος 10 χρόνια ...

Διασυλλογικός Αγώνας Δρόμου Αντοχής

Διασυλλογικός αγώνας δρόμου αντοχής Γύρος Λάρισας Ο Ποδηλατικός Γυμναστικός σύλλογος Λάρισας διοργανώνει, σε συνεργασία με ...

Διασυλλογικός Αγώνας Δρόμου Ατομικής Χρονομέτρησης

Αγώνας Δρόμου Ατομικής Χρονομέτρησης στη Λάρισα Ο Ποδηλατικός Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας, www.podilatikos.gr, διοργανώνει σε συνεργασία ...

mbike.gr

Pin It on Pinterest